arbitre Pays G. N. P.
Sergey Karasev 9 2 2 5 2 1 0 0
Mikhail Vilkov 9 3 3 3 0 1 1 0
Aleksey Eskov 7 4 1 2 1 2 0 0
Vladislav Bezborodov 7 5 0 2 0 0 0 0
Alexey Matyunin 7 2 1 4 0 1 0 0
Vladimir Moskalev 7 4 3 0 0 1 0 0
Aleksey Nikolaev 7 1 6 0 0 1 0 0
Igor Fedotov 6 3 0 3 0 3 0 0
Sergey Lapochkin 6 2 0 4 0 1 0 0
Vitaliy Meshkov 6 2 0 4 0 0 0 0
Sergey Kulikov 4 1 2 1 0 2 0 0
Kirill Levnikov 4 3 1 0 0 2 0 0
Aleksey Sukhoy 4 2 1 1 0 0 0 0
Aleksandr Egorov 3 1 1 1 1 0 0 0
Igor Nizovtsev 3 1 1 1 0 1 0 0
Evgeniy Turbin 3 2 0 1 0 1 0 0
Artem Chistyakov 2 2 0 0 0 0 0 0
Roman Galimov 2 1 0 1 0 0 0 0
Sergey Ivanov 2 1 0 1 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 2 0 0 2 0 2 0 0
arbitre Pays G. N. P.
John Beaton 1 0 1 0 0 1 0 0
Kevin Blom 1 0 0 1 0 0 0 0
Dr. Felix Brych 1 1 0 0 0 0 0 0
Ruddy Buquet 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikola Dabanović 1 1 0 0 0 0 0 0
Andrew Dallas 1 0 0 1 0 1 0 0
Sebastien Delférière 1 1 0 0 0 0 0 0
Andreas Ekberg 1 0 0 1 0 0 0 0
Jesús Gil Manzano 1 0 0 1 0 0 0 0
Hüseyin Göçek 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Kostevich 1 1 0 0 0 1 0 0
Pavel Kukuyan 1 0 0 1 0 1 0 0
Aleksey Kulbakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Harald Lechner 1 0 1 0 0 1 0 0
Liran Liany 1 0 1 0 0 0 0 0
Gediminas Mažeika 1 0 1 0 0 0 0 0
Halis Özkahya 1 1 0 0 0 0 0 0
Anastasios Papapetrou 1 0 0 1 0 0 0 0
Robert Schörgenhofer 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleg Sokolov 1 1 0 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Daniel Stefański 1 1 0 0 0 0 0 0
Stanislav Vasilyev 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 1 1 0 0 0 0 0 0