arbitre Pays G. N. P.
Ryuji Sato 19 9 3 7 3 0 0 0
Minoru Tōjō 17 5 4 8 1 2 0 0
Hajime Matsuo 16 7 3 6 3 0 0 0
Toshmitsu Yoshida 15 7 4 4 3 1 0 0
Masaaki Toma 15 6 4 5 2 3 0 0
Yuichi Nishimura 15 7 3 5 0 3 0 0
Yudai Yamamoto 13 7 3 3 2 0 0 0
Hiroyuki Kimura 13 5 4 4 1 0 0 0
Kenji Ogiya 11 5 4 2 2 1 0 0
Jumpei Iida 11 3 0 8 0 2 0 0
Nobutsugu Murakami 11 3 3 5 0 1 0 0
Takuto Okabe 10 1 7 2 0 1 0 0
Hiroyoshi Takayama 10 3 4 3 0 2 0 0
Koichiro Fukushima 8 2 3 3 1 2 0 0
Itaru Hirose 8 2 1 5 1 0 0 0
Futoshi Nakamura 7 5 1 1 0 1 0 0
Kazuyoshi Enomoto 6 5 0 1 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 6 4 0 2 0 0 0 0
Kazuhiko Matsumura 5 3 1 1 0 0 0 0
Yusuke Araki 4 2 2 0 2 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Akio Okutani 4 1 2 1 1 0 0 0
Tomohiro Inoue 3 1 0 2 0 0 0 0
Takuya Maeda 3 1 0 2 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 2 2 0 0 1 1 0 0
Shoichiro Mikami 2 1 1 0 1 0 0 0
Mark Geiger 2 2 0 0 0 0 0 0
Yosuke Kubota 2 2 0 0 0 0 0 0
Mohanad Qasim Eesee Sarray 2 0 0 2 0 0 0 0
Koei Koya 1 1 0 0 1 0 0 0
Mohammed Abdulla Hassan 1 1 0 0 0 1 0 0
Tsutomu Anazawa 1 0 0 1 0 0 0 0
Ravshan Irmatov 1 0 0 1 0 0 0 0
Slim Jedidi 1 0 1 0 0 0 0 0
Toru Kakinuma 1 0 0 1 0 0 0 0
Adham Makhadmeh 1 1 0 0 0 0 0 0
Svein Moen 1 1 0 0 0 0 0 0
Masaki Nabeshima 1 0 1 0 0 0 0 0
Yuki Noda 1 0 0 1 0 1 0 0
Masayoshi Okada 1 0 0 1 0 0 0 0
Gianluca Rocchi 1 0 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Il'giz Tantashev 1 1 0 0 0 0 0 0
Masuya Ueda 1 0 1 0 0 0 0 0
Mohamad Yaacob 1 0 0 1 0 0 0 0
Hirofumi Yamanishi 1 0 0 1 0 0 0 0