arbitre Pays G. N. P.
Dimitrios Kalopoulos 4 3 1 0 0 0 0 0
Vasileios Paboridis 4 2 1 1 0 0 0 0
Gianluca Rocchi 4 1 0 3 0 0 0 0
Ilias Spathas 4 3 0 1 0 0 0 0
Nathanail Charalabidis 3 2 1 0 0 0 0 0
Ovidiu Haţegan 3 0 0 3 0 0 0 0
Anastasios Kakos 3 0 0 3 0 0 0 0
Petros Konstantineas 3 2 0 1 0 1 0 0
Michail Koukoulakis 3 2 0 1 0 1 0 0
Dimitrios Kurkos 3 1 2 0 0 0 0 0
Demetrios Masias 3 1 0 2 0 1 0 0
Ilias Mazarakos 3 0 2 1 0 0 0 0
Kostas Psevdiotis 3 0 0 3 0 0 0 0
Anasthasios Sidiropoulos 3 2 0 1 0 0 0 0
Avraam Tsoukkas 3 0 1 2 0 1 0 0
Rovertos Costa 2 1 1 0 0 0 0 0
Michail Dakos 2 1 1 0 0 0 0 1
Georgios Daloukas 2 0 2 0 0 0 0 0
Vasilis Dimitriou 2 1 0 1 0 0 0 0
Michalis Germanakos 2 1 0 1 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
István Kovács 2 0 1 1 0 0 0 0
Christos Mitsios 2 2 0 0 0 0 0 0
Neofytos Neofytou 2 0 0 2 0 0 0 0
Lazaros Polatian 2 0 0 2 0 1 0 0
Ioannis Stauridis 2 1 0 1 0 0 0 0
Stavros Tritsonis 2 0 1 1 0 0 0 0
Hussein Abou 1 0 0 1 0 0 0 0
Yiannis Anastasiou 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexandros Aretopoulos 1 1 0 0 0 0 0 0
Vasileios Arguropoulos 1 0 1 0 0 0 0 0
Andreas Argyrou 1 0 0 1 0 0 0 0
Martin Atkinson 1 0 1 0 0 0 0 0
Deniz Aytekin 1 0 0 1 0 0 0 0
Cristian Balaj 1 0 0 1 0 0 0 0
Olegario Benquerença 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Boyko 1 0 1 0 0 0 0 0
Dr. Felix Brych 1 0 1 0 0 0 0 0
Carlos Clos Gómez 1 0 1 0 0 0 0 0
William Collum 1 1 0 0 0 0 0 0
Sebastien Delférière 1 1 0 0 0 1 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Robert Dumitru 1 0 0 1 0 0 0 0
Antony Gautier 1 0 1 0 0 0 0 0
Athanasios Giachos 1 1 0 0 0 0 0 0
Pawel Gil 1 0 1 0 0 0 0 0
Georgios Kastanidis 1 1 0 0 0 0 0 0
Andreas Konstantinou 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Kulbakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Liran Liany 1 1 0 0 0 0 0 0
Andre Marriner 1 0 0 1 0 0 0 0
Milorad Mažić 1 0 1 0 0 0 0 0
Nikolas Neokleous 1 0 1 0 0 0 0 0
Konstantinos Papastamatis 1 1 0 0 0 0 0 0
Andreas Pappas 1 1 0 0 0 0 0 0
Lee Probert 1 1 0 0 0 0 0 0
Roy Reinshreiber 1 0 1 0 0 0 0 0
Loukas Soteriou 1 0 0 1 0 0 0 0
Marijo Strahonja 1 0 1 0 0 0 0 0
Martin Strömbergsson 1 0 0 1 0 0 0 0
Dimitris Thanos 1 1 0 0 0 0 0 0
Leontios Trattou 1 0 1 0 0 0 0 0
arbitre Pays G. N. P.
Iraklis Tsikinis 1 0 1 0 0 0 0 0
Alexandru Tudor 1 0 0 1 0 0 0 0
István Vad II. 1 0 1 0 0 0 0 0
Giorgi Vadachkoria 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Velasco Carballo 1 0 0 1 0 0 0 0