an vainqueur Pays
2018 FC Alashkert FC Alashkert Armenie Armenie
2017 FC Alashkert FC Alashkert Armenie Armenie
2016 FC Alashkert FC Alashkert Armenie Armenie
2015 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2014 FC Banants FC Banants Armenie Armenie
2013 Shirak FC Shirak FC Armenie Armenie
2011 Ulisses FC Ulisses FC Armenie Armenie
2010 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2009 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2008 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2007 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2006 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2005 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2004 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2003 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2002 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2001 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
2000 Araks Ararat Araks Ararat Armenie Armenie
1999 Shirak FC Shirak FC Armenie Armenie
1998 Tsement Ararat Tsement Ararat Armenie Armenie
1997 FK Yerevan FK Yerevan Armenie Armenie
1997 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
1996 Pyunik FC Pyunik FC Armenie Armenie
1995 FC Ararat FC Ararat Armenie Armenie
1995 Shirak FC Shirak FC Armenie Armenie
1994 Shirak FC Shirak FC Armenie Armenie
1993 FC Ararat FC Ararat Armenie Armenie
1992 Homenetmen Yerevan Homenetmen Yerevan Armenie Armenie
1992 Shirak FC Shirak FC Armenie Armenie