Beijing Guoan saison 2019/2020 15 Matches
Beijing Guoan saison 2018/2019 49 Matches
Beijing Guoan saison 2017/2018 32 Matches
Beijing Guoan saison 2016/2017 34 Matches
Beijing Guoan saison 2015/2016 31 Matches
Beijing Guoan saison 2014/2015 45 Matches
Beijing Guoan saison 2013/2014 36 Matches
Beijing Guoan saison 2012/2013 39 Matches
Beijing Guoan saison 2011/2012 38 Matches
Beijing Guoan saison 2010/2011 31 Matches
Beijing Guoan saison 2009/2010 35 Matches
Beijing Guoan saison 2008/2009 40 Matches
Beijing Guoan saison 2007/2008 30 Matches
Beijing Guoan saison 2006/2007 26 Matches
Beijing Hyundai saison 2005/2006 31 Matches
Beijing Hyundai saison 2004/2005 24 Matches
Beijing Hyundai saison 2003/2004 31 Matches
Beijing Hyundai saison 2002/2003 27 Matches
Beijing Guoan saison 2001/2002 19 Matches
Beijing Guoan saison 2000/2001 24 Matches
Beijing Guoan saison 1999/2000 29 Matches
Beijing Guoan saison 1998/1999 25 Matches
Beijing Guoan saison 1997/1998 29 Matches
Beijing Guoan saison 1996/1997 17 Matches
Beijing Guoan saison 1995/1996 25 Matches
Beijing Guoan saison 1994/1995 22 Matches
Beijing Guoan saison 1993/1994 8 Matches