Botafogo - RJ saison 2019/2020 29 Matches
Botafogo - RJ saison 2018/2019 58 Matches
Botafogo - RJ saison 2017/2018 67 Matches
Botafogo - RJ saison 2016/2017 54 Matches
Botafogo - RJ saison 2015/2016 44 Matches
Botafogo - RJ saison 2014/2015 38 Matches
Botafogo - RJ saison 2013/2014 50 Matches
Botafogo - RJ saison 2012/2013 39 Matches
Botafogo - RJ saison 2011/2012 41 Matches
Botafogo - RJ saison 2010/2011 38 Matches
Botafogo - RJ saison 2009/2010 43 Matches
Botafogo - RJ saison 2008/2009 44 Matches
Botafogo - RJ saison 2007/2008 42 Matches
Botafogo - RJ saison 2006/2007 38 Matches
Botafogo - RJ saison 2005/2006 44 Matches
Botafogo - RJ saison 2004/2005 43 Matches
Botafogo - RJ saison 2003/2004 11 Matches
Botafogo - RJ saison 2002/2003 25 Matches
Botafogo - RJ saison 2001/2002 27 Matches
Botafogo - RJ saison 2000/2001 24 Matches
Botafogo - RJ saison 1999/2000 21 Matches
Botafogo - RJ saison 1998/1999 23 Matches
Botafogo - RJ saison 1997/1998 25 Matches
Botafogo - RJ saison 1996/1997 23 Matches
Botafogo - RJ saison 1995/1996 35 Matches
Botafogo - RJ saison 1994/1995 2 Matches
Botafogo - RJ saison 1993/1994 9 Matches
Botafogo - RJ saison 1972/1973 11 Matches
Botafogo - RJ saison 1963/1964 5 Matches
Botafogo - RJ saison 1962/1963 1 Matches