Cadre
Matches
Classement
Gardien de but
1 Yoichi Doi Japon 25.07.1973
31 Taishi Endo Japon 31.03.1980
22 Hitoshi Shiota Japon 28.05.1981
Défense
8 Ryuji Fujiyama Japon 09.06.1973
3 Jean Brésil 24.09.1977
Akira Kaji Japon 13.01.1980
17 Jo Kanazawa Japon 09.06.1976
29 Kazuya Maeda Japon 08.01.1984
5 Tatsuya Masushima Japon 22.04.1985
2 Teruyuki Moniwa Japon 08.09.1981
25 Yūhei Tokunaga Japon 25.09.1983
36 Kazunori Yoshimoto Japon 24.04.1988
Milieu de terrain
7 Satoru Asari Japon 10.06.1974
Danilo Gomes Brésil 05.10.1981
18 Naohiro Ishikawa Japon 12.05.1981
23 Yohei Kajiyama Japon 24.09.1985
6 Yasuyuki Konno Japon 25.01.1983
27 Ryoichi Kurisawa Japon 05.09.1982
10 Fumitake Miura Japon 12.08.1970
16 Masashi Miyazawa Japon 24.02.1978
15 Norio Suzuki Japon 14.02.1984
Vergne Brésil 15.10.1981
Attaque
14 Yuta Baba Japon 22.01.1984
9 Lucas Brésil 03.01.1979
13 Mitsuhiro Toda Japon 10.09.1977