Houston Dynamo saison 2019/2020 18 Matches
Houston Dynamo saison 2018/2019 42 Matches
Houston Dynamo saison 2017/2018 44 Matches
Houston Dynamo saison 2016/2017 38 Matches
Houston Dynamo saison 2015/2016 37 Matches
Houston Dynamo saison 2014/2015 35 Matches
Houston Dynamo saison 2013/2014 45 Matches
Houston Dynamo saison 2012/2013 48 Matches
Houston Dynamo saison 2011/2012 36 Matches
Houston Dynamo saison 2010/2011 37 Matches
Houston Dynamo saison 2009/2010 38 Matches
Houston Dynamo saison 2008/2009 45 Matches
Houston Dynamo saison 2007/2008 44 Matches
Houston Dynamo saison 2006/2007 35 Matches
Houston Dynamo saison 2005/2006 14 Matches