Orlando Pirates saison 2018/2019 40 Matches
Orlando Pirates saison 2017/2018 31 Matches
Orlando Pirates saison 2016/2017 30 Matches
Orlando Pirates saison 2015/2016 30 Matches
Orlando Pirates saison 2014/2015 30 Matches
Orlando Pirates saison 2013/2014 40 Matches
Orlando Pirates saison 2012/2013 36 Matches
Orlando Pirates saison 2011/2012 32 Matches
Orlando Pirates saison 2010/2011 30 Matches
Orlando Pirates saison 2009/2010 32 Matches
Orlando Pirates saison 2008/2009 30 Matches
Orlando Pirates saison 2007/2008 30 Matches
Orlando Pirates saison 2006/2007 38 Matches
Orlando Pirates saison 2005/2006 36 Matches
Orlando Pirates saison 2004/2005 30 Matches