FIFA Coupe du monde Matches jaune rouge indirect rouge
1930 Uruguay 1 - - -
1 - - -
FIFA Jeux Olympiques Matches jaune rouge indirect rouge
1928 1 - - -
1924 2 - - -
1920 1 - - -
4 - - -
FIFA Matchs amicals Matches jaune rouge indirect rouge
1930 1 - - -
1929 2 - - -
1928 2 - - -
1924 1 - - -
1921 1 - - -
7 - - -