Bình Dương FC Bình Dương FC Vietnam Information Matches Cadre [1] - - - - - - - -
Can Tho Can Tho Vietnam Information Matches - - - - - - - - - - - - -
DPM Nam Dinh DPM Nam Dinh Vietnam Information Matches - - - - - - - - - - - - -
FLC Thanh Hóa FLC Thanh Hóa Vietnam Information Matches Cadre [12] - - - - - - - -
Hà Nội FC Hà Nội FC Vietnam Information Matches - - - - - - - - - - - - -
Hải Phòng FC Hải Phòng FC Vietnam Information Matches Cadre [1] - - - - - - - -
Ho Chi Minh City Ho Chi Minh City Vietnam Information Matches Cadre [2] - - - - - - - -
Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai Vietnam Information Matches - - - - - - - - - - - - -
Quảng Nam FC Quảng Nam FC Vietnam Information Matches - - - - - - - - - - - - -
Sài Gòn FC Sài Gòn FC Vietnam Information Matches - - - - - - - - - - - - -
Sanna Khánh Hoà Sanna Khánh Hoà Vietnam Information Matches - - - - - - - - - - - - -
SHB Đà Nẵng FC SHB Đà Nẵng FC Vietnam Information Matches - - - - - - - - - - - - -
Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An Vietnam Information Matches Cadre [1] - - - - - - - -
Than Quảng Ninh FC Than Quảng Ninh FC Vietnam Information Matches Cadre [1] - - - - - - - -