Cadre
Matches
Classement
Nom
Mihail Aleksandrov 123' 2 1 1 - - - - -
Nikolaj Bodurov 180' 2 2 - - 1 - - -
Vasil Bozhikov 180' 2 2 - - - - - -
Ivaylo Chochev 85' 2 1 1 1 - - - -
Spas Delev 153' 2 2 - 1 - - - -
Plamen Iliev 180' 2 2 - - - - - -
Georgi Kostadinov 180' 2 2 - - - - - -
Georgi Milanov 120' 2 2 - 2 - - - -
Todor Nedelev 41' 2 - 2 - - - - -
Ivelin Popov 158' 2 2 - 1 1 - - -
Strahil Popov 105' 2 1 1 - - - - -
Martin Raynov 54' 2 - 2 - - - 1 -
Simeon Slavchev 87' 2 1 1 1 - - - -
Bozhidar Chorbadzhiyski 75' 1 1 - 1 - 1 - -
Kiril Despodov 27' 1 - 1 - - - - -
Radoslav Kirilov 33' 1 - 1 - - - - -
Stanislav Manolev 57' 1 1 - 1 - - - -
Tsvetomir Panov 57' 1 1 - 1 - - - -
Petar Zanev 82' 1 1 - 1 - - - -
Kamen Hadzhiev - - - - - - - - -
Ivan Minchev - - - - - - - - -
Bozhidar Mitrev - - - - - - - - -
Ivan Bandalovski - - - - - - - - -
Nikolai Dimitrov - - - - - - - - -
Andrey Galabinov - - - - - - - - -
Ivan Goranov - - - - - - - - -
Galin Ivanov - - - - - - - - -
Stanislav Kostov - - - - - - - - -
Svetoslav Kovachev - - - - - - - - -
Bozhidar Kraev - - - - - - - - -
Kristiyan Malinov - - - - - - - - -
Anton Nedyalkov - - - - - - - - -
Georgi Petkov - - - - - - - - -
Aleksandar Tsvetkov - - - - - - - - -
Radoslav Vasilev - - - - - - - - -