Cadre
Matches
Classement
Nom
Yui Hasegawa 362' 6 3 3 1 2 - - -
Saki Kumagai 540' 6 6 - - - - - -
Yuka Momiki 215' 6 2 4 2 1 1 - -
Emi Nakajima 373' 6 5 1 4 - - - -
Yu Nakasato 298' 6 2 4 2 - - - -
Aya Sameshima 421' 6 4 2 - - 1 - -
Hikari Takagi 357' 6 4 2 1 - - - -
Mina Tanaka 396' 6 5 1 4 1 - - -
Kumi Yokoyama 396' 6 4 2 2 5 - - -
Mizuho Sakaguchi 450' 5 5 - - - - - -
Mayu Sasaki 207' 4 2 2 2 - 1 - -
Rumi Utsugi 137' 4 1 3 1 - - - -
Yuri Kawamura 196' 3 3 - 2 - - - -
Kaede Nakamura 270' 3 3 - - - - - -
Ayaka Yamashita 270' 3 3 - - - - - -
Sonoko Chiba 111' 2 2 - 2 - - - -
Nana Ichise 128' 2 2 - 2 - - - -
Hikaru Kitagawa 147' 2 2 - 1 - - - -
Rika Masuya 54' 2 1 1 1 - - - -
Hikaru Naomoto 59' 2 1 1 1 - - - -
Ayumi Oya 104' 2 1 1 - - - - -
Yuika Sugasawa 103' 2 1 1 1 1 - - -
Erina Yamane 180' 2 2 - - - - - -
Sakiko Ikeda 90' 1 1 - - - - - -
Mana Iwabuchi 17' 1 - 1 - - - - -
Ami Sugita 46' 1 1 - 1 - - - -
Rin Sumida 13' 1 - 1 - - - - -
Saori Ariyoshi - - - - - - - - -
Mami Ueno - - - - - - - - -