Cadre
Matches
Classement
Nom
Takuma Asano 39' 2 - 2 - - - - -
Yosuke Ideguchi 119' 2 1 1 1 - - - -
Takashi Inui 51' 2 - 2 - - - - -
Shinji Kagawa 70' 2 2 - 2 - - - -
Eiji Kawashima 180' 2 2 - - - - - -
Yūya Kubo 124' 2 2 - 2 - - - -
Shu Kurata 88' 2 - 2 - 1 - - -
Yuto Nagatomo 180' 2 2 - - - - - -
Yuya Osako 145' 2 2 - 2 1 - - -
Hiroki Sakai 180' 2 2 - - - - - -
Hotaru Yamaguchi 143' 2 2 - 2 - - - -
Maya Yoshida 180' 2 2 - - - - - -
Wataru Endo - 1 - 1 - - - - -
Genki Haraguchi 59' 1 1 - 1 - - - -
Keisuke Honda 44' 1 - 1 - - - - -
Yuki Kobayashi 30' 1 - 1 - - - - -
Yasuyuki Konno 63' 1 1 - 1 1 - - -
Tomoaki Makino 90' 1 1 - - - - - -
Yoshinori Mutō 70' 1 1 - 1 - - - -
Shinji Okazaki 5' 1 - 1 - - - - -
Gen Shōji 90' 1 1 - - - - - -
Kenyu Sugimoto 30' 1 - 1 - - - - -
Masaaki Higashiguchi - - - - - - - - -
Kōhei Katō - - - - - - - - -
Shintaro Kurumaya - - - - - - - - -
Genta Miura - - - - - - - - -
Kengo Nakamura - - - - - - - - -
Kosuke Nakamura - - - - - - - - -
Gōtoku Sakai - - - - - - - - -
Naomichi Ueda - - - - - - - - -
Tomoya Ugajin - - - - - - - - -
Takashi Usami - - - - - - - - -