Cadre
Matches
Classement
Nom
Genki Haraguchi 1105' 18 12 6 5 5 - - -
Maya Yoshida 1620' 18 18 - - 4 2 - -
Keisuke Honda 1110' 16 12 4 6 7 - - -
Shinji Kagawa 968' 14 11 3 5 6 - - -
Shinji Okazaki 889' 14 11 3 8 5 - - -
Hiroki Sakai 1227' 14 14 - 2 - 3 - -
Makoto Hasebe 1161' 13 13 - 1 - - - -
Yuto Nagatomo 1170' 13 13 - - - 1 - -
Hotaru Yamaguchi 1071' 13 12 1 1 1 1 - -
Masato Morishige 1080' 12 12 - - 1 2 - -
Shusaku Nishikawa 990' 11 11 - - - 1 - -
Takashi Usami 347' 10 3 7 3 1 - - -
Hiroshi Kiyotake 422' 9 5 4 3 2 - - -
Gōtoku Sakai 630' 7 7 - - - - - -
Takuma Asano 260' 6 2 4 2 2 - - -
Eiji Kawashima 540' 6 6 - - - - - -
Yūya Kubo 309' 6 4 2 3 2 1 - -
Yoshinori Mutō 174' 6 2 4 2 - - - -
Yuya Osako 377' 5 4 1 3 1 1 - -
Yosuke Kashiwagi 265' 4 3 1 2 - - - -
Yū Kobayashi 107' 4 1 3 1 - - - -
Tomoaki Makino 360' 4 4 - - - 2 - -
Wataru Endo 145' 3 2 1 1 - - - -
Yosuke Ideguchi 242' 3 3 - 1 1 - - -
Mu Kanazaki 181' 3 2 1 1 2 - - -
Gen Shōji 270' 3 3 - - - - - -
Yasuyuki Konno 118' 2 1 1 - 1 - - -
Shu Kurata 39' 2 - 2 - - - - -
Gaku Shibasaki 151' 2 2 - 2 - - - -
Hiroki Fujiharu 90' 1 1 - - - - - -
Mike Havenaar 18' 1 - 1 - - - - -
Masaaki Higashiguchi 90' 1 1 - - - - - -
Takashi Inui 76' 1 1 - 1 - - - -
Shinzo Koroki 12' 1 - 1 - - - - -
Yuichi Maruyama - 1 - 1 - - - - -
Takumi Minamino 4' 1 - 1 - - - - -
Genta Miura 14' 1 - 1 - - - - -
Ryota Oshima 75' 1 1 - 1 - - - -
Kosuke Ota 90' 1 1 - - - - - -
Kenyu Sugimoto 23' 1 - 1 - - - - -
Akihiro Hayashi - - - - - - - - -
Yuki Kobayashi - - - - - - - - -
Kensuke Nagai - - - - - - - - -
Ryota Nagaki - - - - - - - - -
Kosuke Nakamura - - - - - - - - -
Daiki Niwa - - - - - - - - -
Yuji Rokutan - - - - - - - - -
Manabu Saito - - - - - - - - -
Tsukasa Shiotani - - - - - - - - -
Yojiro Takahagi - - - - - - - - -
Naomichi Ueda - - - - - - - - -
Tomoya Ugajin - - - - - - - - -
Koki Yonekura - - - - - - - - -