Cadre
Matches
Classement
Nom
Nikolaj Bodurov 360' 4 4 - - - 1 - -
Kiril Despodov 328' 4 4 - 2 1 1 - -
Plamen Iliev 360' 4 4 - - - 1 - -
Georgi Kostadinov 348' 4 4 - 1 - 1 - -
Bozhidar Kraev 224' 4 3 1 3 2 - - -
Ivelin Popov 353' 4 4 - 1 - 1 - -
Ivan Bandalovski 270' 3 3 - - - 1 - -
Vasil Bozhikov 152' 3 2 1 1 - - - -
Bozhidar Chorbadzhiyski 229' 3 3 - 1 - 1 - -
Todor Nedelev 262' 3 3 - 1 1 1 - -
Simeon Slavchev 238' 3 3 - 1 - 1 - -
Radoslav Vasilev 88' 3 - 3 - 1 - - -
Ivan Goranov 24' 2 - 2 - - - - -
Kristiyan Malinov 39' 2 - 2 - - 1 - -
Strahil Popov 180' 2 2 - - - - - -
Martin Raynov 68' 2 1 1 1 - 1 - -
Petar Zanev 180' 2 2 - - - 1 - -
Galin Ivanov 90' 1 1 - - - - - -
Angel Lyaskov 44' 1 - 1 - - - - -
Georgi Milanov 33' 1 - 1 - - - - -
Anton Nedyalkov 90' 1 1 - - - 1 - -
Nikolai Dimitrov - - - - - - - - -
Svetoslav Kovachev - - - - - - - - -
Martin Lukov - - - - - - - - -
Blagoy Makendzhiev - - - - - - - - -
Georgi Petkov - - - - - - - - -
Borislav Tsonev - - - - - - - - -
Aleksandar Tsvetkov - - - - - - - - -
Spas Delev - - - - - - - - -
Dimitar Evtimov - - - - - - - - -
Kamen Hadzhiev - - - - - - - - -
Stanislav Kostov - - - - - - - - -