Cadre
Matches
Classement
Nom
Ivan Bandalovski 180' 2 2 - - - - - -
Nikolaj Bodurov 180' 2 2 - - - - - -
Bozhidar Chorbadzhiyski 180' 2 2 - - - - - -
Kiril Despodov 164' 2 2 - 1 - 1 - -
Ivan Goranov 24' 2 - 2 - - - - -
Plamen Iliev 180' 2 2 - - - 1 - -
Georgi Kostadinov 180' 2 2 - - - - - -
Bozhidar Kraev 155' 2 2 - 2 2 - - -
Ivelin Popov 180' 2 2 - - - 1 - -
Martin Raynov 68' 2 1 1 1 - 1 - -
Vasil Bozhikov 46' 1 1 - 1 - - - -
Galin Ivanov 90' 1 1 - - - - - -
Angel Lyaskov 44' 1 - 1 - - - - -
Kristiyan Malinov 7' 1 - 1 - - - - -
Todor Nedelev 82' 1 1 - 1 - - - -
Strahil Popov 90' 1 1 - - - - - -
Simeon Slavchev 90' 1 1 - - - 1 - -
Radoslav Vasilev 40' 1 - 1 - 1 - - -
Svetoslav Kovachev - - - - - - - - -
Martin Lukov - - - - - - - - -
Blagoy Makendzhiev - - - - - - - - -
Borislav Tsonev - - - - - - - - -
Aleksandar Tsvetkov - - - - - - - - -