Cadre
Matches
Classement
Nom
Nikolaj Bodurov 540' 6 6 - - - 1 - -
Georgi Kostadinov 528' 6 6 - 1 - 1 - -
Ivelin Popov 533' 6 6 - 1 - 1 - -
Vasil Bozhikov 332' 5 4 1 1 - - - -
Bozhidar Kraev 280' 5 4 1 4 2 - - -
Simeon Slavchev 410' 5 5 - 2 - 2 - -
Kiril Despodov 328' 4 4 - 2 1 1 - -
Plamen Iliev 360' 4 4 - - - 1 - -
Todor Nedelev 352' 4 4 - 1 1 2 - -
Strahil Popov 360' 4 4 - - - 1 - -
Radoslav Vasilev 119' 4 - 4 - 1 - - -
Ivan Bandalovski 270' 3 3 - - - 1 - -
Bozhidar Chorbadzhiyski 229' 3 3 - 1 - 1 - -
Galin Ivanov 172' 3 2 1 1 1 - - -
Anton Nedyalkov 270' 3 3 - - - 1 - -
Petar Zanev 198' 3 2 1 - - 1 - -
Spas Delev 106' 2 1 1 1 - - - -
Nikolai Dimitrov 98' 2 1 1 1 1 - - -
Ivan Goranov 24' 2 - 2 - - - - -
Stanislav Kostov 67' 2 1 1 1 - - - -
Kristiyan Malinov 39' 2 - 2 - - 1 - -
Georgi Petkov 180' 2 2 - - - - - -
Martin Raynov 68' 2 1 1 1 - 1 - -
Angel Lyaskov 44' 1 - 1 - - - - -
Georgi Milanov 33' 1 - 1 - - - - -
Dimitar Evtimov - - - - - - - - -
Kamen Hadzhiev - - - - - - - - -
Svetoslav Kovachev - - - - - - - - -
Martin Lukov - - - - - - - - -
Blagoy Makendzhiev - - - - - - - - -
Borislav Tsonev - - - - - - - - -
Aleksandar Tsvetkov - - - - - - - - -