Cadre
Matches
Classement
Nom
Aleksandr Anyukov 90' 1 1 - - - - - -
Andrey Arshavin 44' 1 - 1 - - - - -
Danny 90' 1 1 - - 1 - - -
Igor Denisov 90' 1 1 - - - - - -
Alejandro Domínguez 46' 1 1 - 1 - - - -
Ivica Križanac 70' 1 1 - 1 - - - -
Vyacheslav Malafeev 90' 1 1 - - - - - -
Pavel Pogrebnyak 90' 1 1 - - 1 - - -
Sébastien Puygrenier 62' 1 1 - 1 - - - -
Vladislav Radimov 20' 1 - 1 - - - - -
Roman Shirokov 28' 1 - 1 - - - - -
Radek Šírl 90' 1 1 - - - - - -
Anatoliy Tymoshchuk 90' 1 1 - - - - - -
Konstantin Zyryanov 90' 1 1 - - - - - -
Yan Bobrovskiy - - - - - - - - -
Kamil Čontofalský - - - - - - - - -
Viktor Fayzulin - - - - - - - - -
Aleksandr Gorshkov - - - - - - - - -
Tomáš Hubočan - - - - - - - - -
Aleksey Ionov - - - - - - - - -
Mikhail Kerzhakov - - - - - - - - -
Aleksandr Khokhlov - - - - - - - - -
Dong-jin Kim - - - - - - - - -
Ivan Lapin - - - - - - - - -
Yuriy Lebedev - - - - - - - - -
Ho Lee - - - - - - - - -
Nicolas Lombaerts - - - - - - - - -
Pavel Mochalin - - - - - - - - -
Vladimir Mukhin - - - - - - - - -
Egor Okorokov - - - - - - - - -
Aleksandr Petrov - - - - - - - - -
Fernando Ricksen - - - - - - - - -
Anton Sosnin - - - - - - - - -
Fatih Tekke - - - - - - - - -
Nikolay Zabolotniy - - - - - - - - -
Andrey Zaytsev - - - - - - - - -