1. Journée
07.01.2017 11:00 Can Tho - Đồng Tâm Long An 1:2 (0:0)
11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hoàng Anh Gia Lai 1:0 (1:0)
11:30 Hà Nội FC - Than Quảng Ninh FC 3:2 (2:1)
08.01.2017 10:00 FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An 2:0 (0:0)
11:00 Hải Phòng FC - Sài Gòn FC 0:1 (0:1)
11:30 Ho Chi Minh City - Quảng Nam FC 1:1 (0:1)
12:00 Bình Dương FC - Sanna Khánh Hoà 0:1 (0:0)
2. Journée
13.01.2017 10:00 Than Quảng Ninh FC - Ho Chi Minh City 2:0 (0:0)
11:00 Quảng Nam FC - Hà Nội FC 2:1 (1:0)
11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hải Phòng FC 1:2 (1:1)
11:30 Đồng Tâm Long An - Bình Dương FC 1:1 (0:0)
14.01.2017 10:30 Sông Lam Nghệ An - Can Tho 1:1 (0:0)
11:00 Sanna Khánh Hoà - FLC Thanh Hóa 0:2 (0:0)
12:00 Sài Gòn FC - SHB Đà Nẵng FC 2:1 (2:0)
3. Journée
18.01.2017 10:00 FLC Thanh Hóa - Đồng Tâm Long An 2:1 (0:0)
10:30 Sông Lam Nghệ An - Sanna Khánh Hoà 2:2 (2:0)
11:00 Quảng Nam FC - SHB Đà Nẵng FC 1:1 (1:0)
11:00 Can Tho - Bình Dương FC 1:5 (0:1)
11:00 Hải Phòng FC - Than Quảng Ninh FC 2:0 (1:0)
11:30 Hà Nội FC - Hoàng Anh Gia Lai 3:0 (1:0)
12:00 Sài Gòn FC - Ho Chi Minh City 0:1 (0:1)
4. Journée
22.01.2017 10:30 Đồng Tâm Long An - Sông Lam Nghệ An 1:2 (0:0)
11:00 Than Quảng Ninh FC - Quảng Nam FC 1:3 (1:2)
11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hải Phòng FC 2:0 (1:0)
11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sài Gòn FC 1:1 (0:1)
11:00 Sanna Khánh Hoà - Can Tho 2:2 (1:1)
11:30 Ho Chi Minh City - Hà Nội FC 1:3 (0:2)
12:00 Bình Dương FC - FLC Thanh Hóa 2:2 (2:0)
5. Journée
11.02.2017 10:00 FLC Thanh Hóa - Ho Chi Minh City 1:0 (0:0)
11:30 Đồng Tâm Long An - Hải Phòng FC 1:2 (1:1)
11:30 Hà Nội FC - SHB Đà Nẵng FC 1:1 (1:0)
12:00 Sài Gòn FC - Bình Dương FC 1:1 (1:0)
12.02.2017 10:30 Sông Lam Nghệ An - Quảng Nam FC 2:4 (2:0)
11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Can Tho 3:0 (0:0)
11:00 Sanna Khánh Hoà - Than Quảng Ninh FC 0:3 (0:2)
6. Journée
16.02.2017 11:00 Hải Phòng FC - Hà Nội FC 1:1 (0:0)
18.02.2017 11:00 Quảng Nam FC - Sanna Khánh Hoà 2:2 (0:1)
11:00 Can Tho - Sài Gòn FC 4:2 (2:1)
11:00 SHB Đà Nẵng FC - FLC Thanh Hóa 0:0 (0:0)
19.02.2017 11:00 Than Quảng Ninh FC - Sông Lam Nghệ An 2:1 (0:0)
11:30 Ho Chi Minh City - Đồng Tâm Long An 5:2 (1:1)
12:00 Bình Dương FC - Hoàng Anh Gia Lai 0:1 (0:0)
7. Journée
24.02.2017 10:00 Sanna Khánh Hoà - Hải Phòng FC 2:1 (0:0)
25.02.2017 11:00 Quảng Nam FC - FLC Thanh Hóa 1:1 (0:0)
11:30 Ho Chi Minh City - Can Tho 1:0 (1:0)
11:30 Đồng Tâm Long An - Hoàng Anh Gia Lai 0:3 (0:0)
26.02.2017 10:30 Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng FC 2:1 (0:1)
11:00 Than Quảng Ninh FC - Sài Gòn FC 3:0 (0:0)
11:30 Hà Nội FC - Bình Dương FC 0:0 (0:0)
8. Journée
02.03.2017 12:00 Sài Gòn FC - Hà Nội FC 0:0 (0:0)
03.03.2017 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Than Quảng Ninh FC 2:0 (0:0)
04.03.2017 10:00 FLC Thanh Hóa - Can Tho 1:0 (1:0)
11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Ho Chi Minh City 0:1 (0:0)
11:00 Sanna Khánh Hoà - Đồng Tâm Long An 1:0 (1:0)
05.03.2017 10:30 Sông Lam Nghệ An - Bình Dương FC 1:1 (0:0)
11:00 Hải Phòng FC - Quảng Nam FC 2:0 (2:0)
9. Journée
10.03.2017 12:00 Bình Dương FC - Quảng Nam FC 0:1 (0:0)
11.03.2017 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Ho Chi Minh City 3:3 (2:2)
11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sanna Khánh Hoà 0:2 (0:1)
12.03.2017 11:00 Hải Phòng FC - FLC Thanh Hóa 0:0 (0:0)
12:00 Sài Gòn FC - Sông Lam Nghệ An 3:1 (3:1)
23.03.2017 11:00 Can Tho - Than Quảng Ninh FC 1:1 (0:1)
11:30 Đồng Tâm Long An - Hà Nội FC 1:5 (0:2)
10. Journée
17.03.2017 11:00 Quảng Nam FC - Can Tho 2:1 (1:1)
18.03.2017 10:30 Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai 2:0 (1:0)
11:00 Sanna Khánh Hoà - Sài Gòn FC 0:0 (0:0)
11:30 Ho Chi Minh City - Hải Phòng FC 0:1 (0:0)
19.03.2017 11:00 Than Quảng Ninh FC - Bình Dương FC 2:0 (0:0)
11:30 Đồng Tâm Long An - SHB Đà Nẵng FC 1:2 (0:2)
11:30 Hà Nội FC - FLC Thanh Hóa 2:1 (0:1)
11. Journée
01.04.2017 13:00 Sài Gòn FC - Đồng Tâm Long An 4:0 (1:0)
02.04.2017 12:00 SHB Đà Nẵng FC - Sanna Khánh Hoà 0:1 (0:0)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Quảng Nam FC 1:0 (0:0)
12:00 Hải Phòng FC - Sông Lam Nghệ An 1:1 (1:1)
13:00 Bình Dương FC - Ho Chi Minh City 1:0 (0:0)
09.06.2017 12:00 Can Tho - Hà Nội FC 1:1 (1:0)
12:00 FLC Thanh Hóa - Than Quảng Ninh FC 1:0 (0:0)
12. Journée
07.04.2017 13:00 Sài Gòn FC - Quảng Nam FC 2:1 (1:0)
08.04.2017 12:00 Hoàng Anh Gia Lai - FLC Thanh Hóa 2:3 (1:0)
12:00 Hải Phòng FC - Can Tho 3:1 (1:0)
12:00 Sông Lam Nghệ An - Ho Chi Minh City 1:1 (0:0)
09.04.2017 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Bình Dương FC 1:1 (0:0)
12:00 Sanna Khánh Hoà - Hà Nội FC 1:1 (0:0)
12:30 Đồng Tâm Long An - Than Quảng Ninh FC 1:2 (1:2)
13. Journée
14.04.2017 13:30 Hà Nội FC - Sông Lam Nghệ An 1:0 (0:0)
15.04.2017 12:00 Quảng Nam FC - Đồng Tâm Long An 1:1 (1:1)
12:00 FLC Thanh Hóa - Sài Gòn FC 1:1 (1:1)
12:00 Can Tho - SHB Đà Nẵng FC 2:2 (1:2)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Hoàng Anh Gia Lai 2:2 (2:1)
16.04.2017 12:30 Ho Chi Minh City - Sanna Khánh Hoà 1:4 (1:3)
13:00 Bình Dương FC - Hải Phòng FC 2:2 (1:1)
14. Journée
24.06.2017 12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Bình Dương FC 2:1 (1:0)
12:00 Sông Lam Nghệ An - Than Quảng Ninh FC 1:1 (0:0)
12:00 FLC Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng FC 3:2 (1:1)
12:00 Sanna Khánh Hoà - Quảng Nam FC 0:3 (0:2)
12:30 Đồng Tâm Long An - Ho Chi Minh City 2:3 (1:1)
13:00 Sài Gòn FC - Can Tho 2:1 (0:0)
13:30 Hà Nội FC - Hải Phòng FC 2:0 (2:0)
15. Journée
28.06.2017 12:00 Can Tho - Hoàng Anh Gia Lai 3:0 (2:0)
12:00 Quảng Nam FC - Sông Lam Nghệ An 3:3 (0:2)
12:00 Hải Phòng FC - Đồng Tâm Long An 3:2 (0:1)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Hà Nội FC 2:2 (0:0)
12:30 Ho Chi Minh City - FLC Thanh Hóa 0:0 (0:0)
13:00 Bình Dương FC - Sài Gòn FC 1:3 (0:1)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Sanna Khánh Hoà 2:1 (1:1)
16. Journée
02.07.2017 12:00 Can Tho - Hải Phòng FC 2:0 (1:0)
12:00 Quảng Nam FC - Sài Gòn FC 1:1 (0:1)
12:00 FLC Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai 5:3 (2:2)
12:30 Ho Chi Minh City - Sông Lam Nghệ An 2:2 (1:1)
13:00 Bình Dương FC - SHB Đà Nẵng FC 3:4 (2:2)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Đồng Tâm Long An 2:1 (1:1)
13:30 Hà Nội FC - Sanna Khánh Hoà 2:3 (0:1)
17. Journée
09.09.2017 12:00 Hải Phòng FC - Bình Dương FC 0:2 (0:0)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Can Tho 3:0 (2:0)
10.09.2017 12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Than Quảng Ninh FC 4:2 (2:0)
12:00 Sông Lam Nghệ An - Hà Nội FC 1:2 (1:2)
12:00 Sanna Khánh Hoà - Ho Chi Minh City 1:0 (0:0)
12:30 Đồng Tâm Long An - Quảng Nam FC 2:3 (1:1)
13:00 Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa 2:0 (0:0)
18. Journée
16.09.2017 12:00 Hải Phòng FC - Sanna Khánh Hoà 3:1 (1:1)
12:00 Can Tho - Ho Chi Minh City 2:1 (0:1)
12:00 Bình Dương FC - Hà Nội FC 2:0 (2:0)
17.09.2017 12:00 SHB Đà Nẵng FC - Sông Lam Nghệ An 0:1 (0:0)
12:00 FLC Thanh Hóa - Quảng Nam FC 2:3 (1:1)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tâm Long An 1:2 (0:1)
13:00 Sài Gòn FC - Than Quảng Ninh FC 0:0 (0:0)
19. Journée
22.09.2017 12:00 Quảng Nam FC - Hải Phòng FC 2:1 (0:0)
12:00 Bình Dương FC - Sông Lam Nghệ An 0:0 (0:0)
13:00 Than Quảng Ninh FC - SHB Đà Nẵng FC 0:0 (0:0)
24.09.2017 12:00 Can Tho - FLC Thanh Hóa 1:4 (1:2)
12:30 Đồng Tâm Long An - Sanna Khánh Hoà 2:2 (2:1)
12:30 Ho Chi Minh City - Hoàng Anh Gia Lai 1:0 (0:0)
13:30 Hà Nội FC - Sài Gòn FC 2:2 (1:0)
20. Journée
30.09.2017 12:00 FLC Thanh Hóa - Hải Phòng FC 1:1 (1:1)
01.10.2017 12:00 Quảng Nam FC - Bình Dương FC 1:1 (1:1)
12:00 Sông Lam Nghệ An - Sài Gòn FC 2:0 (1:0)
12:00 Sanna Khánh Hoà - Hoàng Anh Gia Lai 4:2 (1:0)
12:30 Ho Chi Minh City - SHB Đà Nẵng FC 1:1 (1:1)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Can Tho 0:0 (0:0)
13:30 Hà Nội FC - Đồng Tâm Long An 4:0 (0:0)
21. Journée
14.10.2017 12:00 Bình Dương FC - Than Quảng Ninh FC 0:1 (0:1)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An 0:2 (0:1)
12:00 Hải Phòng FC - Ho Chi Minh City 4:1 (1:1)
15.10.2017 12:00 FLC Thanh Hóa - Hà Nội FC 3:3 (2:1)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Đồng Tâm Long An 2:0 (1:0)
12:00 Can Tho - Quảng Nam FC 2:3 (2:2)
13:00 Sài Gòn FC - Sanna Khánh Hoà 0:0 (0:0)
22. Journée
20.10.2017 12:00 Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng FC 2:3 (2:1)
21.10.2017 12:00 Quảng Nam FC - Hoàng Anh Gia Lai 1:1 (0:0)
12:00 Sanna Khánh Hoà - SHB Đà Nẵng FC 3:2 (1:1)
12:30 Ho Chi Minh City - Bình Dương FC 1:1 (1:1)
22.10.2017 12:00 Than Quảng Ninh FC - FLC Thanh Hóa 4:3 (1:1)
12:30 Đồng Tâm Long An - Sài Gòn FC 3:3 (1:2)
13:30 Hà Nội FC - Can Tho 4:0 (2:0)
23. Journée
27.10.2017 12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội FC 3:2 (1:1)
28.10.2017 12:00 Sanna Khánh Hoà - Sông Lam Nghệ An 1:1 (1:0)
12:00 Than Quảng Ninh FC - Hải Phòng FC 1:0 (1:0)
12:30 Đồng Tâm Long An - FLC Thanh Hóa 0:2 (0:1)
29.10.2017 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Quảng Nam FC 0:2 (0:0)
11:00 Bình Dương FC - Can Tho 1:1 (0:1)
11:30 Ho Chi Minh City - Sài Gòn FC 1:3 (0:0)
24. Journée
03.11.2017 11:00 FLC Thanh Hóa - Bình Dương FC 1:1 (1:0)
04.11.2017 11:00 Hải Phòng FC - SHB Đà Nẵng FC 2:0 (2:0)
11:00 Sông Lam Nghệ An - Đồng Tâm Long An 3:2 (0:0)
12:00 Sài Gòn FC - Hoàng Anh Gia Lai 1:2 (0:0)
05.11.2017 11:00 Can Tho - Sanna Khánh Hoà 1:2 (1:1)
12:30 Hà Nội FC - Ho Chi Minh City 4:0 (0:0)
10.11.2017 11:00 Quảng Nam FC - Than Quảng Ninh FC 2:1 (1:0)
25. Journée
19.11.2017 11:00 Hà Nội FC - Quảng Nam FC 1:0 (0:0)
11:00 SHB Đà Nẵng FC - Sài Gòn FC 2:3 (2:3)
11:00 Can Tho - Sông Lam Nghệ An 1:2 (1:0)
11:00 Bình Dương FC - Đồng Tâm Long An 4:0 (1:0)
11:00 FLC Thanh Hóa - Sanna Khánh Hoà 2:0 (1:0)
11:00 Hải Phòng FC - Hoàng Anh Gia Lai 1:2 (0:1)
11:00 Ho Chi Minh City - Than Quảng Ninh FC 2:4 (2:2)
26. Journée
25.11.2017 11:00 Sài Gòn FC - Hải Phòng FC 3:0 (2:0)
11:00 Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng FC 0:1 (0:0)
11:00 Đồng Tâm Long An - Can Tho 2:3 (1:2)
11:00 Than Quảng Ninh FC - Hà Nội FC 4:4 (1:2)
11:00 Sanna Khánh Hoà - Bình Dương FC 2:3 (0:3)
11:00 Sông Lam Nghệ An - FLC Thanh Hóa 0:1 (0:0)
11:00 Quảng Nam FC - Ho Chi Minh City 3:1 (2:0)